Silkeborg

Skimmel og fugt

 Når der er tegn på fugt i din bolig, skal du være opmærksom på, om der også er vækst af skimmelsvampe.

Skimmelsvampe formere sig ved at udsende et stort antal sporer til luften. Sporene findes overalt i naturen og dermed også i boligen. Det er derfor man så vidt muligt skal undgå fugt i boligen, da det er tilstedeværelsen af fugt der forårsager at sporene kan udvikle sig til skimmelsvamp.

 5 gode råd til at holde fugten væk

1) Luft ud - lav gennemtræk i mindst 2 x 10 minutter hver dag.

2) Hold samme temperatur (mindst 18 grader) i alle rum - i hvert fald om dagen.

3) Tør så vidt muligt ikke tøj indendørs.

4) Fugt skal væk. Tænd for emhætten, når du laver mad, og tør vægge og gulv af efter bad.

5) Hold øje med tegn på figt, mug og skimmelsvampe - f.eks. brune pletter på vægge og ved vinduer.

Er lejemålet blevet angrebet af skimmel, er det vigtigt at underrette administrationen.

Vi har følgende procedure for behandling af henvendelser om skimmel.

1) Ved modtagelse af henvendelse fra beboere, aftales en besigtigelse af lejemålet.

2) Lejemålet gennemgås og fugtmålere opsættes.

3) Registreringerne fra lejemålet gennemgået af driftchefen og beboerne informeres om resultatet.

4) Skyldes årsagen boligens stand, udbedre vi problemet snarest muligt.

5) Er der dårligt indeklima skyldes adfærd, gives der vejledning om korrekt brug.

6) Er årsagen ikke tydelig, bestilles uvildigt firma til at udarbejde en tilstandsrapport.

7) Rapporten gennemgås med beboeren og nødvendigt arbejde for at løse problemet iværksættes.

De mest forekommende årsager til skimmelsvamp i boliger:

  • For høj luftfugtighed i lokalet
  • Forkert ventilationsadfærd
  • Mangel på ventilation
  • Utilstrækkelig opvarmning
  • Dårlig isolering (kuldebroer)
  • Forkert placering af møbler op ad vægge
  • Nye vinduer i gamle bygninger
  • Fugt i bygningen pga. utilstrækkelig beskyttelse af facade mod slagregn
  • Defekter som f.eks. utæt tag, byggefugt, vandskade